2331/1948 Ú.l.
Vyhláška ministra vnitřního obchodu ze dne 23. září 1948
o znárodnění velkoobchodních podniků v oboru stavební a zdravotní keramiky a stavebního skla
Podle § 6, odst. 1 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, stanovím:
(1) Podniky:

 

"zde vyjmenované krátím ve velkém rozsahu"

 

Patzák a Hromádka, výroba cementového zboží, betonování a obchod stavivem, veř. obch. spol., Č. Budějovice, tř. Rudé armády č. 165


(2) Znárodněním nabývá stát vlastnictví znárodněného podniku.

(3) Znárodnění se týká:
a) nemovitostí, budov a zařízení,
b) příslušenství podniku, počítajíc v to všechny movitosti a práva (licence, živnostenská oprávnění, známky, vzorky apod.), směnky, cenné papíry, vkladní knížky, hotovosti a pohledávky,
c) jiných movitostí a práv, než která jsou příslušenstvím podniku.
(4) Majetku, uvedeného v odstavci 3, se znárodnění týká, slouží-li nebo je-li určen k provozu znárodněného podniku, i když náleží někomu jinému než vlastníku podniku. Patentů a zásob se znárodnění týká jen, když patří vlastníku nebo provozovateli znárodněného podniku.
(5) Spolu s podnikem se znárodňují v rozsahu plynoucím z ustanovení odstavců 3 a 4:
a) veškeré obchodní podniky a závody, náležející vlastníku nebo provozovateli znárodněného podniku,
b) veškeré podniky a závody, které tvoří s podnikem znárodněným hospodářský celek, i když náleží někomu jinému, než vlastníku znárodněného podniku.
(6) Pokud znárodněný podnik náleží komanditní společnosti na akcie, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, znárodňuje se veškerý jejich majetek, jakož i ve stejném rozsahu podniky koncernové, u kterých jim náleží více než polovina základního kapitálu, nebo na které má rozhodující vliv.
Ministr:
Krajčír v. r.

 

E-shop

KONTAKTY

Jaroslav a Miroslava Hansalovi

Adresa: Rudolfovská 85

PSČ: 37001 České Budějovice 4

Email: info(a)hansal.cz

ZjIxZT